Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 2 mars 2023

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 2 mars 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 21 oktober 2022

Tingsvalvet Fastighets AB höll extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3p. aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 5 augusti 2022

Tingsvalvet höll extra bolagsstämma den 5 augusti 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-01–2022-07-08

Styrelsens redogörelse enligt 12 Kap. 7 § Aktiebolagslagen

Bolagsordning punkt 7 i dagordningen

Bolagsordning punkt 8 i dagordningen

Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga teckningsoptionsvillkor

Revisorsyttrande apport 13 8 ABL

Styrelsens apportredogörelse 13 7 ABL

Ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 17 mars 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 15 april 2021

Årsstämma hölls den 15 april 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Årsstämma 26 mars 2020

Aktieägarna i Tingsvalvet kallades till ordinarie årsstämma den 26 mars 2020 klockan 13:30 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut om vinstdelning

Styrelsen har beslutat att ändra sitt förslag till utdelning inför årsstämman 2020 med anledning av coronavirusets inverkan (pressmeddelande 2020-03-24)

Extra bolagsstämma 25 september 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 25 september 2019 klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär