Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 25 september 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 25 september 2019 klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär