Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Mikael Igelström Styrelseordförande

Övriga uppdrag: Saltängen Property Invest AB (publ), Mälaråsen AB (publ), MWI Konsult i Stockholm AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsföretag, Senior Advisor på Angerman Invest Advisory.
Relevanta tidigare uppdrag: Colliers International AB, Cornerstone Real Estate Sverige, Skandrenting AB, ABB Credit Finans AB, Nordstjernan AB.
Aktieinnehav: 0

Tobias Emanuelsson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Vd och medgrundare Randviken Fastigheter AB (publ), HEBA Fastighets AB (publ)
Relevanta tidigare uppdrag: Medgrundare Scandinavian Property Group, Pareto 
Aktieinnehav: 303,680 (ägs indirekt via Randviken Fastigheter AB (publ))

Jens Mattsson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Eget bolag inom familjeförvaltning och styrelsearbete.
Relevanta tidigare uppdrag: SEB
Aktieinnehav: 110,000 (ägs indirekt)

Peter Bredelius Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Forsby Properties AB (ordf.), One Publicus Fastighets AB (ordf.), Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (ordf.), Plåtpartnergruppen Sverige AB (ledamot), Indecap Fonder AB (ledamot), Västsvensk Logistik AB (ledamot), Dalmagarry Properties Ltd (director) samt H P Bredelius AB (ledamot)
Relevanta tidigare uppdrag: Advokat 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsrätt och bolagsrätt såsom delägare på Advokatfirman Lindahl.
Aktieinnehav: 0

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Fredric Hävrén.