Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Sven Engwall Styrelseordförande

Styrelseordförande i Bolaget sedan augusti 2022. 
Född: 1961.

Utbildning: Ekonomlinjen Uppsala universitet. 

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseledamot i MaxFastigheter i Sverige AB (publ). Försäljnings- och marknadsansvarig inom Brynäs IF, Gefle IF fotboll, Leaf Sverige AB (Läkerol och Ahlgrensbilar) och Kraft Freia Marabou (Gevalia och Kraft) samt verksam inom ett antal fastighetsbolag och startupbolag som styrelseledamot och investerare. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD Axagon AB, Styrelseledamot Engesbergs Bostadsinvest AB, Hedvigslunds Invest AB och Staketgatan 15 i Gävle AB, 

Innehav i Tingsvalvet: Sven Engwall innehar per dagen för Bolagsbeskrivningen, genom bolag, 326 170 aktier av serie A, 326 170 aktier av serie B, 13 356 preferensaktier och 297 497 teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Nils Magnus Nilsson Styrelseledamot

Styrelseledamot i Bolaget sedan mars 2022. 
Född: 1948. 

Utbildning: Handelsgymnasium och skattejuridisk utbildning genom anställning hos både Länsstyrelsen och revisionsbolag. 

Arbetslivserfarenhet: Under åren 1983 till 2003 anställd som skattekonsult med uppdrag i Karlstad och Stockholm. Startade tillsammans med en delägare eget konsultbolag 2003, Ahlford Skatt AB, med samma inriktning d.v.s. rådgivning gentemot huvudsakligen ägarledda företag. Verksamheten såldes till Grant Thornton 2006. Anställd hos Grant Thornton under åren 2006 till 2008. Sedan 2008 verksam som delägare i Europeiska Skatt AB. Aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag inom olika branscher. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledmot i NORDEN Corporate Services Sweden AB och styrelseordförande i ForshagaAkademin AB, Klarafors AB och H-day AB. Styrelseledamot och partner I Bergsgården Konsult & Förvaltning AB samt styrelsesuppleant och partner för European Tax AB. Vidare är han ställföreträdare för P.E. Invest AB, Mat et Nöje i Karlstad AB, Svenska Finanshuset MGH AB och Nordic Chemical Group AB. Nils Magnus Nilsson utför även konsultuppdrag | form av en skattejurist för P.E Invest AB. 

Innehav i Tingsvalvet: -. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Håkan Karlsson Styrelseledamot

Styrelseledamot och VD i Bolaget sedan april 2022. 
Född: 1972. 

Utbildning: Ekonomiutbildning på gymnasienivå samt kurser på Mälardalens Högskola. 

Arbetslivserfarenhet: Grundare och tidigare verkställande direktör samt delägare av MaxFastigheter. Styrelseledamot i MaxFastigheter under 2013 - 2016. Tidigare verksam som ekonom, controller och CFO inom olika branscher. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. Styrelsemedlem i RyRe Förvaltning AB, RYKA Invest AB, Hammartorp Projektutveckling AB och Bolagets samtliga dotterbolag. 

Innehav av aktier i Tingsvalvet: Håkan Karlsson innehar per dagen för Bolagsbeskrivningen, privat och genom bolag, 626 210 aktier av serie A, 625 614 aktier av serie B, 25 592 preferensaktier samt 1 162 362 teckningsoptioner av serie TO 1 i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Per Berggren Styrelseledamot

Styrelseledamot i Bolaget sedan den 2022. 
Född: 1959. 

Utbildning: Civilingenjör från KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet. 

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Hemsö Fastighets AB, VD för Jernhusen AB, affärsområdeschef för Fabege AB (publ), VD för Drott Kontor AB samt fastighetschef för Skanska Fastigheter Stockholm AB. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007 i Castellum AB (publ), styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding, White Arkitekter AB, RetailFast Holding AB, Fondamentor AB och Bolagets samtliga dotterbolag. 

Innehav av aktier i Tingsvalvet: Per Berggren innehar per dagen för Bolagsbeskrivningen, privat och genom bolag, 208 458 aktier av serie A, 208 458 aktier av serie B, 8 715 preferensaktier samt 198 839 teckningsoptioner av serie TO 1 i Bolaget. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Revisor

Therese Malmgren Revisor

KPMG