Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Mikael Igelström Styrelseordförande

Övriga uppdrag: Saltängen Property Invest AB (publ), Mälaråsen AB (publ), MWI Konsult i Stockholm AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsföretag, Senior Advisor på Angerman Invest Advisory.
Relevanta tidigare uppdrag: Colliers International AB, Cornerstone Real Estate Sverige, Skandrenting AB, ABB Credit Finans AB, Nordstjernan AB.
Aktieinnehav: 0

Tobias Emanuelsson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Vd och medgrundare Randviken Fastigheter AB (publ), HEBA Fastighets AB (publ)
Relevanta tidigare uppdrag: Medgrundare Scandinavian Property Group, Pareto 
Aktieinnehav: 3,040,000 (ägs indirekt via Randviken Fastigheter AB (publ))

Torsten Engwall Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Engco Invest AB, Winn Hotel Group AB, Winn Hotels Group AB, Handelsbanken Region Mellansverige
Relevanta tidigare uppdrag: MellanSvenska Handelskammaren, Gävle Sjöfart/Stuveri, Svenska Skeppshypotek
Aktieinnehav: 54,000 (ägs indirekt)

Jens Mattsson Styrelseledamot

Övriga uppdrag: Eget bolag inom familjeförvaltning och styrelsearbete.
Relevanta tidigare uppdrag: SEB
Aktieinnehav: 110,000 (ägs indirekt)

Revisor

Malin Lüning Revisor

Deloitte AB med auktoriserad revisor Malin Lüning.