Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Sven Engwall Styrelseordförande

Född 1961

Utbildning: Ekonomlinjen Uppsala universitet

Övriga Uppdrag: Styrelseledamot och VD Axagon AB, Styrelseledamot Engesbergs Bostadsinvest AB, Hedvigslunds Invest AB och Staketgatan 15 i Gävle AB

Tidigare Erfarenheter: Verksam inom MaxFastigheter i Sverige AB (publ) 2013-2021 varav styrelseledamot fr.o.m börsintroduktionen 2016. Försäljnings- och marknadsansvarig inom Brynäs IF, Gefle IF fotboll, Leaf Sverige AB (Läkerol och Ahlgrensbilar) och Kraft Freia Marabou (Gevalia och Kraft) samt verksam inom ett antal fastighetsbolag och startupbolag som styrelseledamot och investerare.

Nils Nilsson Styrelseledamot

Född 1948

Verksam som ekonomisk rådgivare med inriktning på bland annat svensk och internationell beskattning, företagsöverlåtelser, finansieringsfrågor och liknande. Kontor i Karlstad och Stockholm.

Tidigare erfarenheter: Under åren 1983 till 2003 anställd som skattekonsult med uppdrag i Karlstad och Stockholm. Delägare 1997 - 2003. Startade tillsammans med en delägare eget konsultbolag 2003, Ahlford Skatt AB, med samma inriktning d.v.s. rådgivning gentemot huvudsakligen ägarledda företag. Verksamheten såldes till Grant Thornton 2006. Anställd hos Grant Thornton under åren 2006 till 2008. Sedan 2008 verksam som delägare i Europeiska Skatt AB. Aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag inom olika branscher.

Håkan Karlsson Styrelseledamot

Född 1972, VD i Bolaget sedan 2022. Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt i det egna bolaget EkoFast. Bedrivit ekonomistudier på Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Tidigare befattningar: Grundare av MaxFastigheter i Sverige AB (publ) 2013 och VD sedan 2016 samt styrelseledamot mellan åren 2013-2016.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. Styrelsemedlem i RYKA Invest AB, Hammartorp Projektutveckling AB, RetailFast Holding AB och Bolagets samtliga dotterbolag.

Håkan Karlsson bedöms vara beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare. Håkan Karlsson äger, efter emissionen, indirekt 621 256 aktier och 25 592 units genom bolag där Håkan äger 50 procent.

Per Berggren Styrelseledamot

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet. Styrelseledamot sedan 2007, och styrelseordförande sedan 2022, i Castellum AB (publ).

Tidigare befattningar: VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding, White Arkitekter AB, RetailFast Holding AB, Fondamentor AB och Bolagets samtliga dotterbolag.

Per Berggren bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare. Per Berggren äger, efter emissionen, indirekt 208 458 aktier och 8 715 units genom eget bolag.

Revisor

Åsa Dahlgren Revisor

Baker Tilly Umeå AB