Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Nils Sköld Styrelseordförande

Född 1964

Utbildning: Jur.kand., Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Advokat / Partner på Wistrand Advokatbyrå, Aros Bostad Förvaltning AB, Derbo Förvaltning AB, Terraferma AB, Workforce Bemanning Sverige AB, Jonte Sköld Produktion AB, Vitkremlan AB, NHP Trav AB, Advokat Nils Sköld AB, Jörgen Eklund Advokat AB, Pråmen II Holding AB, Ostrobotnia Holding AB, Advokat Håkan Lindgren AB.
Tidigare suttit som styrelseordförande i MaxFastigheter.

Nils Nilsson Styrelseledamot

Född 1948

Verksam som ekonomisk rådgivare med inriktning på bland annat svensk och internationell beskattning, företagsöverlåtelser, finansieringsfrågor och liknande. Kontor i Karlstad och Stockholm.
Tidigare erfarenheter: Under åren 1983 till 2003 anställd som skattekonsult med uppdrag i Karlstad och Stockholm. Delägare 1997 - 2003. Startade tillsammans med en delägare eget konsultbolag 2003, Ahlford Skatt AB, med samma inriktning d.v.s. rådgivning gentemot huvudsakligen ägarledda företag. Verksamheten såldes till Grant Thornton 2006. Anställd hos Grant Thornton under åren 2006 till 2008. Sedan 2008 verksam som delägare i Europeiska Skatt AB. Aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag inom olika branscher.

Juhani Nyman Styrelseledamot

Född 1952

Utbildning: kand. (BA) ekonomi, Uppsala Universitet. Driver egen konsultverksamhet i JN Marketing AB och är styrelseledamot i Bosjö Fastigheter AB (publ).

Sven Engwall Styrelseledamot

Född 1961

Utbildning: Ekonomlinjen Uppsala universitet
Övriga Uppdrag: Styrelseledamot och VD Axagon AB, Styrelseledamot Engesbergs Bostadsinvest AB, Hedvigslunds Invest AB och Staketgatan 15 i Gävle AB
Tidigare Erfarenheter: Verksam inom MaxFastigheter i Sverige AB (publ) 2013-2021 varav styrelseledamot fr.o.m börsintroduktionen 2016. Försäljnings- och marknadsansvarig inom Brynäs IF, Gefle IF fotboll, Leaf Sverige AB (Läkerol och Ahlgrensbilar) och Kraft Freia Marabou (Gevalia och Kraft) samt verksam inom ett antal fastighetsbolag och startupbolag som styrelseledamot och investerare.

Revisor

Åsa Dahlgren Revisor

Baker Tilly Umeå AB