Kontakt

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Org. No. 559177-5290
c/o Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
SE-111 56 Stockholm

För hyresgästspecifika frågor, vänligen kontakta:

Peter Liderås
+46(0)70 474 1991
peter.lideras@realproject.se

IR-kontakt