Aktien

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019. Det totala registrerade aktiekapitalet uppgår till 3,040,000 kronor fördelat på 3,040,000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Spotlight Stock Market

Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Handelsinformation stamaktie

Första handelsdag: 15 juli 2019
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS
ISIN stamaktie: SE0012621811
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission