Aktien

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019.

Totalt antal registrerade aktier i bolaget uppgår till 13 798 123. Dessa består av 6 440 000 A-aktier, 6 440 000 B aktier samt 918 123 preferensaktier. A aktien har en röst vardera medan B samt Preferens har 0,1 röst per aktie.

Spotlight Stock Market

Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Handelsinformation A-aktie

Första handelsdag: 25 augusti 2022
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS A
ISIN stamaktie: SE0018534471

Handelsinformation B-aktie

Första handelsdag: 7 september 2022
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS B
ISIN stamaktie: SE0018534497

Handelsinformation preferensaktie 

Första handelsdag: 27 juli 2022
Kortnamn: TINGS PREF
ISIN stamaktie: SE0018040727

Handelsinformation TO 1

Första handelsdag: 27 juli 2022
Sista handelsdag: 26 juni 2030
Kortnamn: TINGS TO 1
ISIN stamaktie: SE0018040800