Ledning

Ledningen anställd från 20 april 2022.

Håkan Karlsson VD

Född 1972, VD i Bolaget sedan 2022. Tidigare verksam som redovisningsekonom, controller och ekonomichef inom olika branscher samt i det egna bolaget EkoFast. Bedrivit ekonomistudier på Mälardalens Högskola Eskilstuna.

Tidigare befattningar: Grundare av MaxFastigheter i Sverige AB (publ) 2013 och VD sedan 2016 samt styrelseledamot mellan åren 2013-2016.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i EkoFast Invest AB. Styrelsemedlem i RYKA Invest AB, Hammartorp Projektutveckling AB, RetailFast Holding AB och Bolagets samtliga dotterbolag.

Håkan Karlsson bedöms vara beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare. Håkan Karlsson äger, efter emissionen, indirekt 621 256 aktier och 25 592 units genom bolag där Håkan äger 50 procent.

Magnus Fält Vice VD