Ledning

VD i bolaget är anställd av Arctic Securites och verkar inom bolaget genom management-avtal med Arctic Securities Business Management AB.

Joachim Carlsson VD

VD sedan 2019. 

VD på Arctic Securities Business Management Sweden. Utbildad inom företagsekonomi och handelsrätt på Uppsala Universitet. 

Tidigare CFO på Trophi Fastighets AB, Business Manager på Pareto Business Management AB och Real Estate Audit Manager på EY.