Ledning

VD i bolaget är anställd av Arctic Securites och verkar inom bolaget genom management-avtal med Arctic Securities Business Management AB.

Håkan Karlsson VD
Magnus Fält Vice VD