Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 27 september 2023

Namn Ägarandel, % Röstvärde, %
Lodet AB 9,74 10,53
EkoFast Invest AB 9,36 9,66
Filip Andersson 8,82 8,89
Eiendomsinvestor AS 7,96 8,34
Anders Tangen 5,22 5,26
Sven Engwall 4,88 5,03
P.E. Invest Aktiebolag 4,68 4,90
Per Berggren 3,12 3,21
Hans-Olov Blom 3,02 3,11
Futur Pension 2,62 2,66
Summa 10 största aktieägare 59,56 61,60
Övriga ägare 40,44 38,40
Summa aktieägare totalt 
100,00 100,00