Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2020

Namn Kapital & Röster
von Euler & Partners 12,34%
Randviken Fastigheter AB 9,99%
Avanza Pension 7,06%
Futur Pension 5,77%
Volvo Pensionsstiftelse 4,61%
Stena 4,11%
Nordnet Pensionsförsäkring 3,40%
K Öhlin Holding AB 3.29%
Swedbank Försäkring 2.63%
Kennets Paterson 2,52%

Källa: Spotlight Stock Market