Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 juli 2022

Namn Kapital  Röster %
EkoFast Invest AB 8,89% 9,57%
Lodet AB 8,35% 9,21%
Filip Andersson via bolag 8,73% 8,89%
Anders Tangen privat och via bolag 8,35% 8,66%
Eiendomsinvestor AS 7,54% 8,33%
Swedbank 5,20% 5,07%
Axagon Aktiebolag 4,72% 5,03%
PE Invest Aktiebolag 4,43% 4,90%
SEB 4,44% 4,48%
Brisas Invest AB 3,02% 3,21%
Summa 10 största aktieägare 63,7% 67,35%
Övriga ägare 36,33% 32,65%
Summa aktieägare totalt  100,00% 100,00%