Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 24 april 2022

Namn Kapital & Röster
P.E. Invest Aktiebolag 10,5%
Hexamo AB 7,62%
Futur Pension 7,45%
Lodet AB 6,67%
Filip Andersson 5,22%
Eva Malin Thomasdotter Hofmann 4,57%
Avanza Pension 4,23%
Jens Mattsson 3,45%
Andreas Hofman 3,34%
Stena 2,73%
Summa 10 största aktieägare 55,22%
Övriga ägare 44,6%
Summa aktieägare totalt  100,0%

Källa: Spotlight Stock Market