Kalendarium

oktober 21 2022
Extra bolagsstämma
november 18 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 23 2023
Årsredovisning 2022
maj 17 2023
Delårsrapport Q1 2023