Kalendarium

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 02 2023
Extra bolagsstämma
mars 23 2023
Årsredovisning 2022
maj 17 2023
Delårsrapport Q1 2023