Om oss

Tingsvalvet innehar två kontors- och handelsfastigheter genom äganderätt. Fastigheterna har beteckningarna Karlstad Mercurius 14 och 16 och är centralt belägna i Karlstads centrum.

Fastigheterna hyrs ut till 16 hyresgäster där de fyra största hyresgästerna SBAB, Nordea, O'Learys och H&M står för cirka 80% av hyran. De äldsta byggnaderna uppfördes 1900 och utökades på 1990-talet.

Efter pågående tillbyggnad kommer den uthyrbara ytan uppgå till 18,692 m2

Organisation

Koncernen förvaltas av Artic Securities Business Management Sweden. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Fastigheterna förvaltas av Randviken.

Bolaget och koncernstrukturen

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som bildades 2019.