Bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org. nr 559177-5290 (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”), kallades till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 klockan 12:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga teckningsoptionsvillkor

Revisorsyttrande apport 13 8 ABL

Styrelsens apportredogörelse 13 7 ABL

Ny bolagsordning