Bolagsstämmor

Årsstämma 17 maj 2023

Aktieägarna i Tingsvalvet kallades till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane AB:s lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär