Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2 mars 2023

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 2 mars 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär