Investor relations

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019.

Kalendarium

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 02 2023
Extra bolagsstämma

IR-kontakt