Investor relations

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019.

Kalendarium

oktober 21 2022
Extra bolagsstämma
november 18 2022
Delårsrapport Q3 2022

IR-kontakt