Investor relations

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019.

Kalendarium

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 26 2020
Årsstämma

IR-kontakt