Investor relations

Tingsvalvets aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 15 juli 2019.

Kalendarium

juni 15 2022
Småbolagsdagarna 2022
augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022

IR-kontakt