Företrädesemission och listbyte 2024

Tingsvalvet offentliggör utfall i företrädesemissionen

Läs pressmeddelandet här

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen i huvuddrag

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

2 maj 2024

Första dag för handel i Bolagets aktier
exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 maj 2024

Beräknad dag för offentliggörande
av prospekt

6 maj 2024

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 maj 2024

Handel med teckningsrätter

8 maj 2024 - 17 maj 2024

Teckningsperiod

8 maj 2024 - 22 maj 2024

Handel med BTA

8 maj 2024 - Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket

Beräknad dag för offentliggörande
av utfall i Företrädesemissionen

Omkring den 24 maj 2024


Dokument

Tilläggsdokument
Prospekt
Registreringsbevis 
Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter
Application form without preferential rights