Nyheter

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en fastighet till ett fastighetsvärde om 27,5 miljoner kronor primärt för lager/logistik ändamål.  

Fastigheten är belägen i Skene och den uthyrningsbara arean uppgår till 2 253 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 2,4 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 3,1 år. Förvärvet görs till en direktavkastning strax över 8 procent.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tel: +46 70 618 24 61

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se