Nyheter

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 14,1 miljoner kronor. 

Fastigheten, Askersundsby 1:36, är belägen i Askersund. På fastigheten pågår nybyggnation av byggnad med uthyrningsbar area om 1 308 kvm och det årliga hyresvärdet uppgår till 1,2 miljoner kronor. Den kommande hyresgästen är ByggMax och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Kontraktslängden uppgår till 10 år och förvärvet görs till en direktavkastning om 8,25 procent. Tillträde sker när byggnation är färdigställd, planerad till 8 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: + 46 70 618 24 60

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se   Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 jan 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.