Nyheter

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.  

Fastigheten, som tillträds 1 februari-23, är belägen i Eskilstuna och den uthyrningsbara arean uppgår till 2 050 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 2,2 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till närmare 3 år. Förvärvet görs till en direktavkastning strax över 8 procent.

Förvärvet förutsätter marknadsmässig finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD
Tel: +46 70 618 24 61
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se    

Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: + 46 70 618 24 60
Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 okti 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.