Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB publicerar Årsredovisning för 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)'s Årsredovisning för 2022 finns publicerad på bolagets  hemsida, www.tingsvalvet.se.

Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61    Tel: + 46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se   Email: magnus.falt@tingsvalvet.se 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 jan 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.