Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 14 juni 2019.

Tingsvalvet är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två centralt belägna kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M. Genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen uppgår till ca 11 år.

Tingsvalvet avser att dela ut cirka 7.5 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om ca 7.50% i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Tingsvalvets VD är Joachim Carlsson och bolaget förvaltas av Arctic Business Management.

"Vi är väldigt nöjda med förvärvet av dessa kontors- och handelsfastigheter med starka hyresgäster, belägna mitt i Karlstad. Vi hoppas därigenom kunna skapa långsiktiga värden för både hyresgäster och aktieägare", säger Joachim Carlsson, VD för Tingsvalvet

Arctic Securities har varit Tingsvalvets rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handeln kommer initialt ske med s.k. Betald Tecknad Aktie ("BTA") med ISIN: SE0012674240.

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas ske under juli 2019 så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Vid tidpunkten för konverteringen kommer handeln med BTA att handelsstoppas. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0012621811.

Handelsinformation BTA:
Första handelsdag: 14 juni 2019
Kortnamn på Spotlight Stock Market: TINGS BTA
Noteringskurs: 100 kronor
ISIN BTA: SE0012674240
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

Handelsinformation stamaktie:
Första handelsdag: Beräknas till juli
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS I
SIN stamaktie: SE0012621811
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Tingsvalvets och Spotlight Stock Markets hemsidor.

12 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com