Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har tidigare offentliggjort sin avsikt att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Tingsvalvet har idag, den 18 april 2023, ansökt om godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 handlas idag på Spotlight Stock Market.

Styrelsen bedömer att ett upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget och ha en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedömer Tingsvalvet att bytet av handelsplats kommer vara positiv för Bolagets framtida utveckling och expansion. Aktieägare i Tingsvalvet kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market. Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market avses genomföras under det andra kvartalet 2023.

Rådgivare
Arctic Securities är rådgivare avseende det planerade listbytet och Certified Adviser. Advokatfirman Schjødt är Bolagets legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
hakan.karlsson@tingsvalvet.se 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 januari 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.