Nyheter

Styrelsen för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har beslutat om att ändra sitt förslag till utdelning inför årsstämman 2020 med anledning av coronavirusets inverkan

Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 23 mars 2020 beslutade styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) om att ändra sitt tidigare förslag till utdelning inför årsstämman 2020, från 7,50 SEK per aktie till 4.00 SEK per aktie, för verksamhetsåret 2019. 

Bolagets finansiella ställning och verksamhet är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil men givet den osäkerhet som råder på grund av det globala utbrottet av det nya coronaviruset bedömer styrelsen att det i nuläget är svårt att förutse och överblicka varaktigheten eller omfattningen av coronavirusets inverkan på bolaget. Styrelsen noterar emellertid att Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står väl rustat att möte de utmaningar, men också möjligheter, som det rådande affärsläget innebär. 

Som en försiktighetsåtgärd, och för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, i denna osäkra ekonomiska miljö har styrelsen för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) beslutat att föreslå årsstämman att tidigare föreslagen utdelningen ska ändras från 7.50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 160 000 SEK. Styrelsen kan dock komma att återkomma med utdelningsförslag (till exempel genom extra bolagsstämma) när och om styrelsen bedömer så lämpligt. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1 kr per aktie betalas, således totalt 3 040 000 SEK.

2020-03-24

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.