Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 mars 2022 i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 17 mars 2022 i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) beslutade stämman att rösta för de till stämman framlagda förslagen, innefattande entledigande av Mikael Igelström som styrelseledamot tillika styrelseordförande, Peter Bredelius som styrelseledamot, Tobias Emanuelsson som styrelseledamot, Jens Mattsson som styrelseledamot samt nyval av Nils Sköld som styrelseledamot tillika styrelseordförande, Nils Magnus Nilsson som styrelseledamot, Henrik Morén som styrelseledamot och Juhani Nyman som styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.