Nyheter

Handel med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie avslutas i förtid, första handelsdag i stamaktie av serie A är fortsatt den 25 augusti 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") kommunicerade kring den fondemission som genomförts och omstämpling av stamaktier till stamaktier av serie A den 22 augusti 2022. Tidigare kommunicerades en tidplan där sista dag för handel med stamaktien var den 24 augusti, vilket inte är tekniskt möjligt, sista dag för handel i stamaktien var den 22 augusti 2022. Handeln i stamaktien är således handelsstoppad från idag den 23 augusti 2022 och under den 24 augusti 2022. Första dag för handel i stamaktie av serie A är den 25 augusti.

Den handel som skett i aktien 23 augusti kommer därmed makuleras.

Uppdaterad tidplan för omstämpling av stamaktien:
Sista dag för handel i stamaktien var den 22 augusti 2022
Avstämningsdag för konvertering till stamaktie av serie A: 24 augusti 2022
Första dag för handel i stamaktie av serie A: 25 augusti 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61  Tel: +46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-23 kl. 15.00 CET.

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.