Nyheter

Förtydligande av datum för utbetalning av utdelningar i kallelsen till ordinarie årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Med referens till kallelsen till årsstämma som publicerades 2020-02-26 önskar bolaget lämna följande förtydligande:

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB måste Tingsvalvet Fastighets AB (publ) genomföra en mindre justering av fördelning av beloppen för utdelning under 2020. Styrelsens förslag är (och kvarstår) som tidigare kommunicerat att av tillgängliga vinstmedel om 287 406 284 kr utdelas ett belopp om 7,5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 800 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året. Dock behöver några ören i utbetalning per aktie omfördelas med anledning av tekniska begränsningar hos Euroclear. Därmed föreslås att vid två delbetalningar ska 1,88 kr per aktie betalas och vid två delbetalningar ska 1,87 kr per aktie betalas. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den:
 

30 mars 2020 (1,88 kr per aktie)
30 juni 2020 (1,87 kr per aktie)
30 september 2020 (1,88 kr per aktie)
30 december 2020. (1,87 kr per aktie)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.