Nyheter

Första dag för handel med stamaktie i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är den 15 juli 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 15 juli 2019.

Konvertering av i Tingsvalvet Fastighets AB (publ):s BTA till stamaktier är avslutad/beräknas avslutas 15 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 15 juli 2019. 

Handelsinformation stamaktie:

Första handelsdag: 15 juli 2019

Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS

ISIN stamaktie: SE0012621811

Antal aktier: 3,040,000

Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 235 13 80

joachim.carlsson@arctic.com