Nyheter

Första dag för handel med stamaktie i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är den 15 juli 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 15 juli 2019.

Konvertering av i Tingsvalvet Fastighets AB (publ):s BTA till stamaktier är avslutad/beräknas avslutas 15 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 15 juli 2019. 

Handelsinformation stamaktie:

Första handelsdag: 15 juli 2019

Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS

ISIN stamaktie: SE0012621811

Antal aktier: 3,040,000

Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 235 13 80

[email protected] 

2019-09-25
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma den 25 september 2019 i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) fattades följande beslut:

2019-07-08
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 15 juli 2019.

2019-07-01
Regulatorisk

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas påbörjas 8 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 12 juli 2019.

2019-06-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 14 juni 2019.

1
2
3