Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet")

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhöll information 2 augusti 2019 gällande att BidCo af 6. dec 2018 (org.nr: 559159-6738) ("BidCo") AB genom Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ) ("Danica") per 22 juli 2019 har förvärvat aktier som motsvarar ett indirekt innehav av 153 296 aktier och rösträtter i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) vilket ger BidCo ett totalt indirekt innehav om 5,04% av antal aktier och rösträtter.

Per 21 juli 2019 hade BidCo ett indirekt innehav av 142 296 aktier och rösträtter genom Danica motsvarande 4,7% av totalt antal aktier och rösträtter i Tingsvalvet.

Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägarna för.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected] 

2019-09-25
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma den 25 september 2019 i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) fattades följande beslut:

2019-07-08
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 15 juli 2019.

2019-07-01
Regulatorisk

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas påbörjas 8 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 12 juli 2019.

2019-06-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 14 juni 2019.

1
2
3