Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har erhållit information att Karlsarvet Capital org.nr 556227-4885 förvärvat aktier i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) som innebär att Karlsarvet Capital passerat flaggningsgränsen om 5 %.

Transaktionerna innebär att Karlsarvet Capital äger 158.770 aktier och tillika röster (5.22%), att jämföras med 100.952 aktier (3,32%) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.
Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.