Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har erhållit information att P.E. Invest AB org.nr 556607-2962 förvärvat aktier i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) som innebär att P.E. Invest AB passerat flaggningsgränsen om 10 %.

Transaktionerna innebär att P.E. Invest AB äger 319 245 aktier och tillika röster (10.5 %), att jämföras med 0 aktier (0 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.