Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har erhållit information att von Euler & Partners den 21 februari 2022 avyttrat aktier i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) som innebär att von Euler & Partners passerat flaggningsgränsen om 10 %.

Transaktionerna innebär att von Euler & Partners AB äger 159 719 aktier och tillika röster (5,25 %), att jämföras med 399 000 aktier (13,13 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontaktaJoachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.