Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har erhållit information att Botvid Holding AB (f.d. Randviken Fastigheter AB), org.nr 559103-1983, den 3 januari 2022 avyttrat aktier i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) som innebär att Botvid Holding AB passerat flaggningsgränsen om 10 %.

Transaktionerna innebär att Botvid Holding AB äger 0 aktier och tillika röster (0 %), att jämföras med 304 000 aktier (10,0 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected] 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

2021-11-18
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-08-25
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-04-15

Torsdagen den 15 april 2021 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2021-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Org. nr 559177-5290, med säte i Stockholm kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 april 2021

2021-03-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

2021-01-13
Regulatorisk

Det är med stor sorg vi meddelar att Tingsvalvets styrelseledamot Torsten Engwall har gått bort. Torsten har varit styrelseledamot i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och dess dotterföretag sedan bolaget grundades 2018. Torsten har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och styrelsen och ledningen vill tacka för hans engagemang under denna tid. Våra tankar går till hans anhöriga.

1
2
3