Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") har erhållit information om att aktieägaren Lodet AB, org.nr 559306-6417, genom förvärv av aktier i Bolaget passerat flaggningsgränsen om tio (10) procent av antalet röster i Bolaget.

Förvärvet innebar att Lodet ABs ägarandel har överstigit flaggningsgränsen om tio procent, och således ökat från 8,35 procent av kapitalet och 9,21 procent av rösterna till 9,90 procent av kapitalet och 10,40 procent av rösterna. Lodet AB äger för närvarande 677 518 stam A-aktier samt 673 453 stam B-aktier i Bolaget.

3 maj 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
hakan.karlsson@tingsvalvet.se 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 januari 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.

Filer för nedladdning