Nyheter

Flaggning i Tingsvalvet

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har erhållit information att aktieägarna P.E. Invest AB org.nr 556607-2962, Futur Pension Försäkringsaktiebolag, org.nr 516401-6643, och Karlsarvet Capital AB, org.nr 556227-4885, understigit flaggningsgränsen om 5 procent i Tingsvalvet till följd av bl.a. utspädning vid en riktad apportemission av 3 400 000 stamaktier i Tingsvalvet beslutad av årsstämman den 23 maj 2022 ("Apportemissionen").

Apportemissionen innebär att:

  • P.E. Invest AB:s ägarandel har minskat från 10,50 procent till 4,43 procent av kapitalet och 4,90 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Futur Pension Försäkringsaktiebolags ägarandel har minskat från 7,45 procent till 0,15 procent av kapitalet och 0,17 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Karlsarvet Capital AB:s ägarandel har minskat från 5,22 procent till 2,96 procent av kapitalet och 2,52 procent av rösterna i Tingsvalvet.

Vidare har Tingsvalvet erhållit information att aktieägarna EkoFast Invest AB, org.nr 556976-6081, Eiendomsinvestor AS, TTC Invest AB, org.nr 556473-9505, och Anders Tangen genom bolag överskridit flaggningsgränsen om 5 procent i Tingsvalvet till följd av Apportemissionen.

Apportemissionen innebär att:

  • EkoFast Invest AB:s ägarandel har ökat från 2,23 procent till 8,98 procent av kapitalet och 9,57 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Eiendomsinvestor AS:s ägarandel har ökat från 0,78 procent till 7,54 procent av kapitalet och 8,33 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • TTC Invest AB har ökat från 0 procent till 5,77 procent av kapitalet och 6,37 procent av rösterna i Tingsvalvet; och
  • Anders Tangens ägarandel privat och genom bolag har ökat från 1,95 procent till 7,15 procent av kapitalet och 7,33 procent av rösterna i Tingsvalvet.

Vidare har aktieägaren Lodet AB, org.nr 559306-6417, vid tidigare tillfälle, förvärvat aktier som vid tidpunkten innebar att Lodet AB passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Apportemissionen innebär att Lodet AB:s ägarandel har understigit flaggningsgränsen om 10 procent och således minskat från 19,72 procent till 8,35 procent av kapitalet och 9,21 procent av rösterna i Tingsvalvet. Lodet AB äger fortsatt 601 090 aktier i Tingsvalvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
hakan.karlsson@tingsvalvet.se  

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

2022-09-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  

2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

2022-08-25
Regulatorisk

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

2022-08-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.  

2022-08-09

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter till ett fastighetsvärde om sammanlagt 21 miljoner kronor, primärt för handelsändamål. 

1
2
3
4
5
6