Nyheter

Ändrat datum för årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har beslutat att ändra datum för årsstämman. Tidigare aviserat datum har varit den 21 april 2022. Bakgrunden till styrelsens beslut är att de av administrativa skäl funnit det mest lämpligt att hålla årsstämman den 23 maj 2022.

Kallelse till den årsstämman kommer att publiceras den 22 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.