Fastigheten

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ur fastigheterna Karlstad Mercurius 14 och 16 i centrala Karlstad. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgäster som kontors-, detaljhandels- och restauranglokaler.

Om Fastigheten

Tingsvalvet äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16. Sedan 2014 har många stora och omfattande renoveringsprojekt ägt rum, bland annat har O’Learys och H&Ms lokaler renoverats och byggts till för att möta dess kunders efterfrågan på absolut bästa sätt. För närvarande så renoveras även SBABs kontorsytor med till- och ombyggnad som följd.

Fastigheterna
Läget

Läget

Fastigheterna är belägna i Karlstads absolut bästa micro-läge, längs med huvudgatan för både kontor och handel. Karlstad kommun har cirka 90,000 invånare och har haft befolkningstillväxt under de senaste 35 åren. Som en följd av det strategiska läget mellan Stockholm, Göteborg och Oslo kännetecknas Karlstads fastighetsmarknad av stabila hyres- och vakansnivåer.

Hyresgästerna

Totalt finns 16 väl diversifierade hyresgäster, var på de fyra största, SBAB, Nordea, O’Learys och H&M står för cirka 80% av bruttohyresintäkterna. Cirka 50% av hyresintäkterna kommer från direkt eller indirekt statligt ägda motparter och ingen enskild hyresgäst står för mer än 32% av hyresintäkterna.

Hyresgästerna